Salon
Akademia
Sklep
Szkolenia Online
Szkolenia Stacjonarne
Kalendarz Szkoleń
Salon Fryzjerski
Sklep Fryzjerski

Dofinansowanie – Projekt Dobry Czas na Adaptację do Zmian

4500 złotych na osobę na szkolenia w Akademii Babicz

Projekt Dobry Czas na Adaptacje do Zmian

Jesteś osobą zwolnioną z przyczyn nie dotyczących pracownika, przewidzianą do zwolnienia, zagrożoną zwolnieniem ?Chcesz podnieść kwalifikacje lub kompetencje? Mieszkasz lub uczysz się na terenie Województwa Małopolskiego?

Weź udział w projekcie!

Przystępując do projektu otrzymasz:

  • wsparcie doradcze i szkoleniowe, które ułatwi Ci utrzymanie lub podjęcie zatrudnienia,
  • skorzystasz z usług pośrednika pracy, który pomoże Ci znaleźć pracodawcę,
  • podniesiesz swoje kwalifikacje lub kompetencje dzięki szkoleniom specjalistycznym, stażom oraz innym formom wsparcia dostosowanym do indywidualnych potrzeb Uczestników Projektu
  • oraz będziesz miał szansę na założenie działalności gospodarczej lub pracy w przedsiębiorstwie społecznym.

Dla kogo:

Zapraszamy do udziału w projekcie osoby, które należą do co najmniej jednej z grup:

  • zostały zwolnione z przyczyn niedotyczących pracownika w ciągu ostatnich 6 miesięcy,
  • są przewidziane do zwolnienia lub zagrożone zwolnieniem,
  • odchodzą z rolnictwa.

Projekt „Dobry Czas na Adaptację do Zmian” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 8.4 Rozwój kompetencji kadr i adaptacja do zmian, poddziałanie 8.4.2. Adaptacja do zmian, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.