Salon
Akademia
Sklep
Szkolenia Online
Szkolenia Stacjonarne
Kalendarz Szkoleń
Salon Fryzjerski
Sklep Fryzjerski

Dofinansowanie – Projekt Dobry Czas na Pracę

4500 złotych na osobę na szkolenia w Akademii Babicz

Projekt Dobry Czas na Pracę

Jesteś osobą niepracującą? Masz więcej niż 30 lat? Chcesz podnieść kwalifikacje lub kompetencje? Szukasz pracy?

Mieszkasz lub uczysz się na terenie powiatów: bocheńskiego, brzeskiego, dąbrowskiego, krakowskiego, miechowskiego, myślenickiego, proszowickiego, tarnowskiego,  wielickiego, miasta Tarnowa lub miasta Krakowa?

Weź udział w projekcie!

Przystępując do projektu uzyskasz:

  • Indywidualny Plan Działania, który pomoże Ci znaleźć  wymarzoną pracę,
  • wsparcie doradcze i szkoleniowe, które ułatwi Ci podjęcie zatrudnienia,
  • skorzystasz z usług pośrednika pracy, który pomoże Ci znaleźć pracodawcę,
  • podniesiesz swoje kwalifikacje lub kompetencje dzięki szkoleniom specjalistycznym, stażom oraz innym formom wsparcia dostosowanym do Twoich indywidualnych potrzeb.

Dla kogo:

Zapraszamy do udziału w projekcie osoby nieaktywne zawodowo w wieku powyżej 30 lat, które należą do co najmniej jednej z grup:

  • powyżej 50 roku życia,
  • długotrwale bezrobotne,
  • z niepełnosprawnościami,
  • o niskich kwalifikacjach,
  • kobiet.

W szczególnych przypadkach i z ograniczeniami możliwy jest udział mężczyzn w wieku 30-49 lat nie należących do wskazanych grup przy czym w ich przypadku wsparcie ogranicza się do szkoleń (w tym specjalistycznych), doradztwa i pośrednictwa pracy.

Projekt “Dobry Czas na Pracę – KOM i ST” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020,Działanie  8.2 Aktywizacja zawodowa, Typ projektu A: Kompleksowe programy na rzecz aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.