Salon
Akademia
Sklep
Szkolenia Online
Szkolenia Stacjonarne
Kalendarz Szkoleń
Salon Fryzjerski
Sklep Fryzjerski

Polityka prywatności

 1. Usługodawca przetwarza dane osobowe Użytkowników. Dane te będą przetwarzane zgodnie z przepisami RODO, wyłącznie w celu realizacji umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz w celach marketingowych związanych z produktami lub usługami Usługodawcy.

 2. Administratorem danych osobowych Użytkowników w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO jest Usługodawca – Akademia Stylizacji sp. j. Małgorzata Babicz, Paweł Babicz z siedzibą w Krakowie, przy ul. Borsuczej 20, 30-408 Kraków. Z administratorem danych osobowych można się skontaktować poprzez adres e-mail kontakt@babiczonline.com

 3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO (przetwarzanie niezbędne do wykonania umowy, której treść stanowi Regulamin).

 4. Dane osobowe Użytkowników obejmują: imię, nazwisko, adres e-mail i numer telefonu.

 5. Dane osobowe Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom zewnętrznym na podstawie zawartych z Usługodawcą umów lub przepisów prawa, w tym organom administracji skarbowej.

 6. Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane przez okres trwania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, którą ustanawia Regulamin, przez okres przechowywania dokumentów z nią związanych do celów podatkowych, do momentu przedawnienia roszczeń z nią związanych oraz przez okres wskazany w przepisach prawa.

 7. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do jego danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją wobec przetwarzania jego danych osobowych.

 8. Użytkownik ma również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 9. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych osobowych. Dane kontaktowe wskazane zostały powyżej.

 10. Podanie danych w zakresie Newslettera oraz Rejestracji jest dobrowolne. W przypadku braku podania danych osobowych, Rejestracja nie będzie możliwa.

 11. Dane osobowe nie będą profilowane i nie będą służyły zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

 12. Usługodawca stosuje w Serwisie pliki „cookies”, które zbierają anonimowe informacje o Użytkownikach w celu zapewnienia najwyższej jakości Usług oraz umożliwienia doskonalenia funkcjonalności Serwisu.

 13. Usługodawca używa plików „cookies” również na potrzeby reklam, badań rynkowych oraz badań zachowań i preferencji Użytkowników w celu dostosowania Usługi oraz zawartości Serwisu do indywidualnych preferencji Użytkowników.

 14. Korzystając z plików „cookies”, Usługodawca gromadzi następujące anonimowe (nie pozwalające na identyfikację) informacje o Użytkowniku:

  1. lokalizację online terminala sieciowego Użytkownika,

  2. IP terminala dostępowego,

  3. nazwiska gospodarzy,

  4. prędkość połączenia,

  5. czas spędzony w Serwisie,

  6. typ przeglądarki i jej język,

  7. źródło wejścia do Serwisu i sposób jego przeglądania,

  8. odwiedzane podstrony Serwisu.

 15. Usługodawca nie przekazuje osobom trzecim żadnych informacji zebranych za pomocą „cookies”.

 16. Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć akceptację polityki plików „cookies” poprzez zmianę odpowiednich ustawień przeglądarki i usunięcie wszystkich plików „cookies”.

 17. Usługodawca informuje, że wyłączenie obsługi plików „cookies” może spowodować nieprawidłowe działanie Serwisu.